CÔNG TY CỔ PHẦN STCPHARCO Địa chỉ: 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM Điện thoại: 0932.086.123 Email: info@stcpharco.com